Stroje na recyklaci kabelů


Nabízíme stroje od předního evropského výrobce, německá firma ICS-Contec GmbH. Nabízíme stroje pro „suchou“ i „mokrou“ separaci. Stroje pracují na principu drcení kabelů a rozdílné měrné hmotnosti plastové izolace a žil kabelů(měď,hliník). Stroje jsou určeny pro měděné a hliníkové elektrické kabely, elektrické dráty a jiné elektronické součásti – RAEE – WEEE. Jedná se o kompaktní zařízení na recyklaci mědi/hliníku skládající se s částí – před-drtič(mlýn), cyklon/ventilátor pro transport na separační stůl. Separace „suchou“ cestou, se děje proudem vzduchu a jednotlivé části se oddělují na vibračním stole, u „mokré“ cesty se používá k separaci stůl s vodními tryskami. Stroje jsou na vysoké technické úrovni, nemají žádné škodlivé emise do ovzduší a jsou konstruovány pro nízkou spotřebu energie při své činnosti. Tyto stroje jsou ve výkonové řadě od 60kg/h až po 500kg/h.


 

Informace ke stažení:

Stroje pro recyklaci kabelů ICS

požadavek na další informace